Archiv pro Březen, 2012

DŮLEŽITÁ ZMĚNA

Pondělí, Březen 19th, 2012

Zapojit se do realizace našeho projektu „Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ“, a tím získat vytvářené interaktivní materiály zdarma, mohou nyní i mimopražské základní školy, ve kterých se vyučuje anglický jazykod 2. ročníku nebo až od 3. ročníku.

Nyní můžete nově získat sadu výukových materiálů pro každý ročník, ve kterém vyučujete angličtinu.

Pilotní školou v rámci projektu „Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ“ se může nyní stát každá mimopražská základní škola, která má zájem získat nově vznikající materiály pro výuku angličtiny nejmenších školáků (zdarma), má chuť se spolupodílet na jejich tvorbě a splní několik podmínek:

– Zaregistruje se do projektu a tím se zaváže k využívání těchto výukových materiálů ve výuce, což doloží několika kopiemi z třídních knih (již není nutné dané materiály objednávat – automaticky je obdrží každá mimopražská základní škola).

– Zaregistruje se do projektu a tím se zaváže k vyplnění čtyř stručných dotazníků, které budou zaslány na školní e-mail uvedený při registraci. Tyto dotazníky budou zaslány v průběhu školního roku 2012/2013 – přibližně jednou za čtvrtletí.

– Při registraci uvede alespoň jednoho vyučujícího angličtiny, který se zúčastní jednodenního semináře pro seznámení se s výukovými materiály. Seminářů se mohou zdarma zúčastnit maximálně 3 vyučující z jedné školy.

Naší snahou je připravit kvalitní materiály pro výuku, a proto jsou pro nás vaše připomínky a informace o využívání vznikajících materiálů důležité a nepostradatelné. Vaše připomínky budou posouzeny našimi metodiky a případně zapracovány. Interaktivní materiály budou následně aktualizovány.