Archiv pro Květen 21st, 2013

Dokladování využívání obdržených materiálů – kopie třídních knih

Úterý, Květen 21st, 2013

Děkujeme školám, které se do námi realizovaného projektu Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137 zapojili včas a my jsme jim mohli poskytnout tyto materiály:

1. Výukové materiály pro využití na interaktivní tabuli,

2. Pracovní listy,

3. Sadu interaktivních pomůcek.

Po získání těchto materiálů bylo nutné při jejich využívání ve výuce zapisovat do třídní knihy (výkazu o práci v kroužku) poznámku: Projekt ESF, 14.0137 tak, aby tato poznámka byla následně viditelná při pořizování kopií několika stran třídní knihy (výkazu o práci v kroužku).

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, si vás nyní dovolujeme požádat o zaslání kopií třídních knih (výkazů o práci v kroužku), abychom je mohli doložit na MŠMT.

Na daných kopiích musí být viditelný seznam žáků ve třídě (nerozhoduje, zda v konkrétní den někdo chyběl) a poznámka Projekt ESF, 14.0137 u vyučovací hodiny, kdy jste angličtinu s využitím daných pomůcek vyučovali. (U seznamu žáků nepotřebujeme kromě jména a příjmení znát jiné údaje – můžete je před kopírováním skrýt.)

Prosíme o zaslání jedné kopie z října 2012, ledna 2013, března 2013 a května 2013 z každé třídy, ve které jste dané materiály využívali (konkrétní den si zvolte dle toho, kdy jste angličtinu s využitím daných pomůcek vyučovali). Není třeba kopírovat celou třídní knihu (výkaz o práci v kroužku), stačí jedna kopie úvodní stránky, kde je uvedena škola a třída, jedna kopie se jmény a příjmeními žáků a vždy jedna kopie z uvedeného měsíce.

Vytvořené kopie zašlete prosím v obálce na adresu:

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., Bratislavská 23d, 602 00 Brno;

nebo v elektronické podobě na e-mail:

oz@nns.cz.

Děkujeme za spolupráci.