Archiv pro Listopad, 2017

Pozvánka na workshop 23. listopadu 2017

Čtvrtek, Listopad 9th, 2017

Aktualizace 21. 11. 2017: Vzhledem k nízkému počtu přihlášených účastníků se workshop neuskuteční. Připravujeme workshop na jaro 2018.

Vážení vyučující,

V rámci udržitelnosti projektu Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.-3. třídách ZŠ, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137, který realizovala společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., Vás zveme na workshop „Sdílení zkušeností a poznatků s používáním interaktivních materiálů pro výuku anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ“.

Workshop se uskuteční 23. listopadu 2017 na Základní škole Zeyerova 970/28, 779 00 Olomouc od 14 do 17 hodin (účast na workshopu i občerstvení jsou účastníkům poskytovány bezplatně).
Z jedné školy se může zúčastnit i více vyučujících.

Program workshopu:
1. Úvodní slovo o projektu a jeho výstupech, seznámení s průběhem workshopu
2. Ukázkové prezentace aktivit s žáky 1. ročníků
3. Sdílení zkušeností a poznatků s používáním interaktivních výukových materiálů pro výuku AJ v 1. –3. ročníku
4. Diskuse s jednou z autorek materiálů
5. Prostor pro technické dotazy
6. Shrnutí, závěr workshopu

V případě zájmu prosíme o potvrzení Vaší účasti nejpozději do pondělí 20. listopadu 2017 na e-mail anglictina@nns.cz