Vychází první výuková videa i pro 2. ročník

Od září nově vychází videa i k výuce anglického jazyka ve 2. ročníku. Videa natáčíme hlavně mimo budovu školy. Rádi bychom Vás tak inspirovali k pobytu venku s žáky i v hodinách anglického jazyka. Odkaz na tyto videoukázky můžete předat rodičům a dětem, kteří se tak mohou zábavnou formou věnovat přípravě …

Video z Workshopu Olomouc 21. 3. 2018

Připravili jsme pro Vás video z workshopu s názvem „Sdílení zkušeností a poznatků s používáním interaktivních materiálů pro výuku anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ“, který se uskutečnil ve středu 21. března 2018 v rámci udržitelnosti projektu Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ, …

Oznámení o uskutečnění workshopu a poděkování

Ve středu 21. března 2018 se v rámci udržitelnosti projektu Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137, uskutečnil na ZŠ Zeyerova Olomouc workshop s názvem „Sdílení zkušeností a poznatků s používáním interaktivních materiálů pro výuku anglického jazyka v 1.–3. třídách …

Ukončení realizace projektu

Po třech letech realizace projektu jsme na konci a děkujeme všem školám i jednotlivcům, kteří se zapojili do námi realizovaného projektu s názvem: Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.-3. třídách ZŠ, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137.