Archiv pro kategorii Nezařazené

Soubory ke stažení

Pondělí, Září 30th, 2013

Zde si můžete zdrama stáhnout materiály, které jsme pro vás vytvořili v rámci realizace projektu „Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ”. Tyto materiály byly vytištěny a dodány na školy, které se k realizaci projektu zapojily do května 2012.

1. ročník

Hrací karty s obrázky slovní zásoby 1. ročník 1. díl
Hrací karty s obrázky slovní zásoby 1. ročník 2. díl
Pracovni listy 1. ročník – list 1-10
Pracovni listy 1. ročník – list 11-12
Pracovni listy 1. ročník – hra
Pracovni listy 1. ročník – složka

2. ročník

Hrací karty s obrázky slovní zásoby 2. ročník 1. díl
Hrací karty s obrázky slovní zásoby 2. ročník 2. díl
Pracovni listy 2. ročník – list 1-10
Pracovni listy 2. ročník – list 11-12
Pracovni listy 2. ročník – hra
Pracovni listy 2. ročník – složka

3. ročník

Hrací karty s obrázky slovní zásoby 3. ročník 1. díl
Hrací karty s obrázky slovní zásoby 3. ročník 2. díl
Pracovni listy 3. ročník – list 1-10
Pracovni listy 3. ročník – list 11-12
Pracovni listy 3. ročník – hra
Pracovni listy 3. ročník – složka

Metodické materiály

Sada interaktivních materiálů – Instrukce a metodické pokyny – 1. díl
Sada interaktivních materiálů – Instrukce a metodické pokyny – 2. díl

Multimediální interaktivní materiály

Multimediální interaktivní materiály pro výuku angličtiny si můžete stáhnout z tohoto odkazu. Po stažení a instalaci programu Media Creator v tabulce Moje tituly zvolte Katalog a zde Multimediální materiály pro výuku angličtiny (pro 1., 2. i 3. ročník po dvou dílech). Stáhněte si materiály kliknutím na tlačítko Vyzkoušet zdarma. Po stažení vám bude během týdne nastavena časově neomezená licence.

Veškeré materiály můžete stahovat přímo z jednotlivých odkazů na této stránce nebo z databáze výstupů projektů realizovaných v rámci OP VK.

Ukončení realizace projektu

Pátek, Srpen 30th, 2013

Po třech letech realizace projektu jsme na konci a děkujeme všem školám i jednotlivcům, kteří se zapojili do námi realizovaného projektu s názvem: Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.-3. třídách ZŠ, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137.

Hlavním cílem projektu (stanoveným před čtyřmi lety), v němž jako partner a zároveň odborný garant byla zapojena Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, byla podpora rozvoje výuky anglického jazyka prostřednictvím interaktivních materiálů v prvních, druhých a třetích třídách základních škol a eliminace nedostatků ve struktuře výukových materiálů.
Zároveň jsme se snažili zapojit školy do přímé realizace projektu a motivovat je především snahou o zefektivnění a
zkvalitnění podmínek pro rozvoj vzdělávací soustavy, což usnadní rovněž práci se žáky, pro něž jsou konečné výstupy projektu primárně určeny.

V rámci realizace tohoto projektu jsme vytvořili:

1. Multimediální materiály
Multimediální materiály pro využití na interaktivní tabuli tvoří nejen podklad (texty, obrázky a audia, se kterým můžete dále pracovat – jednotlivé části můžete zvětšovat, posouvat, dokreslovat do nich, texty lze poslouchat) a různá interaktivní cvičení, ale navíc i bohatý doplňující materiál ve formě animací a videí.
2. Pracovní listy
Pracovní listy pro 1., 2. i 3. ročník jsou navrženy tak, aby si žáci hravou formou pracovních činností upevnili učivo anglického jazyka. Všechny své výtvory mohou uchovávat ve složkách.
3. Sady interaktivních pomůcek
Sada pomůcek obsahuje karty s obrázky, magnetické hrací kostky, magnetické puzzle a magnetické podložky, které učivo dále rozvíjejí a žákům ho hravou formou pomáhají upevnit. Tyto sady jsou vytvořeny pro 1., 2. i 3. ročník.

Tyto materiály byly na školy, které se zapojily včas, dodány zdarma.
V případě, že máte zájem tyto materiály získat nyní, po ukončení realizace projektu, objednejte si je přes e-shop. Všechny materiály stále nabízíme za výrobní (nákupní) cenu.

Dokladování využívání obdržených materiálů – kopie třídních knih

Úterý, Květen 21st, 2013

Děkujeme školám, které se do námi realizovaného projektu Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137 zapojili včas a my jsme jim mohli poskytnout tyto materiály:

1. Výukové materiály pro využití na interaktivní tabuli,

2. Pracovní listy,

3. Sadu interaktivních pomůcek.

Po získání těchto materiálů bylo nutné při jejich využívání ve výuce zapisovat do třídní knihy (výkazu o práci v kroužku) poznámku: Projekt ESF, 14.0137 tak, aby tato poznámka byla následně viditelná při pořizování kopií několika stran třídní knihy (výkazu o práci v kroužku).

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, si vás nyní dovolujeme požádat o zaslání kopií třídních knih (výkazů o práci v kroužku), abychom je mohli doložit na MŠMT.

Na daných kopiích musí být viditelný seznam žáků ve třídě (nerozhoduje, zda v konkrétní den někdo chyběl) a poznámka Projekt ESF, 14.0137 u vyučovací hodiny, kdy jste angličtinu s využitím daných pomůcek vyučovali. (U seznamu žáků nepotřebujeme kromě jména a příjmení znát jiné údaje – můžete je před kopírováním skrýt.)

Prosíme o zaslání jedné kopie z října 2012, ledna 2013, března 2013 a května 2013 z každé třídy, ve které jste dané materiály využívali (konkrétní den si zvolte dle toho, kdy jste angličtinu s využitím daných pomůcek vyučovali). Není třeba kopírovat celou třídní knihu (výkaz o práci v kroužku), stačí jedna kopie úvodní stránky, kde je uvedena škola a třída, jedna kopie se jmény a příjmeními žáků a vždy jedna kopie z uvedeného měsíce.

Vytvořené kopie zašlete prosím v obálce na adresu:

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., Bratislavská 23d, 602 00 Brno;

nebo v elektronické podobě na e-mail:

oz@nns.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Hodnotící dotazník 2

Pátek, Duben 19th, 2013

Děkujeme vám za využívání materiálů vytvořených v rámci realizace projektu Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.-3. třídách ZŠ, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137, který realizuje společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Pro další doplňkové vyhodnocení vytvořených multimediálních materiálů byl zapojeným účastníkům dnes e-mailem zaslán „Hodnotící dotazník 2“. V případě, že jste tento dotazník neobdrželi, napište nám na e-mail: oz@nns.cz.

Hodnotící dotazník

Čtvrtek, Leden 10th, 2013

Pro vyhodnocení vytvořených materiálů pro první pololetí 1.-3. ročníku jsme připravili „Hodnotící dotazník“, který se vám zobrazí při spuštění multimediálních materiálů určených pro výuku angličtiny s využitím interaktivní tabule. Prosíme o vyplnění tohoto dotazníku, abychom mohli dané materiály pro vás a ostatní vyučující vylepšit dle vašich požadavků. Tento dotazník se po vyplnění již zobrazovat nebude.

V případě, že se vám daný dotazník nezobrazuje, nechte proběhnout automatickou aktualizaci při spuštění programu Media Creator, nebo si ji stáhněte z tohoto odkazu: http://www.mediacreator.cz/updates/latest/update.exe.

Pokud se vám aktualizaci nepodaří aplikovat, kontaktujte vašeho školního správce výpočetní techniky.

Děkujeme za vaši ochotu.

Možnost dokoupení vytvořených materiálů

Sobota, Prosinec 8th, 2012

Vážení vyučující,

na základě dotazů ze škol a po proběhlých jednáních s MŠMT o možnosti dovyrobení celých souborů interaktivních materiálů vytvořených v rámci námi realizovaného projektu (také jejich jednotlivých částí) a poskytnutí je školám za nákupní cenu byla společnosti NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. udělena výjimka. Můžeme dané materiály nechat dovyrobit a prodat vám je již nyní, i když projekt ještě není ukončen (dle platných pravidel bychom vám dané materiály mohli poskytnout až po ukončení realizace projektu v září 2013).

Pokud jste tyto materiály od nás neobdrželi (mimopražské školy, které se zapojily do realizace projektu včas, získaly celý soubor interaktivních materiálů zdarma), případně chcete získat některou z částí této sady navíc, máte nyní možnost si je zakoupit.

Chcete-li si některou z výše uvedených pomůcek výuky angličtiny objednat, navštivte e-shop na těchto webových stránkách a zde si je objednejte (k vaší objednávce bude připočten expediční poplatek dle hmotnosti zásilky – do 1 kg ve výši 50 Kč, od 1 kg do 40 kg ve výši 120 Kč) .

Na těchto webových stránkách si po přihlášení (mimo jiné) také můžete zdarma stáhnout podklady k pracovním listům, obrázkovým kartám a metodické příručce ve formátu .pdf.

Podmínky registrace pro školy přihlášené od 15. 10. 2012

Neděle, Říjen 14th, 2012

Podmínky registrace pro přihlášené od 15. 10. 2012

Po zaregistrování školy na těchto stránkách se vyučující vaší školy mohou zúčastnit zdarma jednodenního semináře pro seznámení se s interaktivními výukovými materiály vytvořenými v rámci realizace projektu „Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ“, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137, realizovaného společností NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Seznam seminářů je uveden na těchto internetových stránkách v sekci „Novinky“. Přednost pro účast na semináři mají vyučující ze škol přihlášených k realizaci výše zmíněného projektu před 15. 10. 2012, počet účastníků každého semináře je omezen.

Po zaregistrování a přihlášení se na zvolený seminář (napište na e-mail: oz@nns.cz vámi vybraný termín, školu na které vyučujete a počet přihlašovaných vyučujících) máte právo na výše uvedeném semináři pro vaši školu zdarma získat:

  • DVD s multimediálními interaktivními materiály pro 1. ročník 1. díl
  • DVD s multimediálními interaktivními materiály pro 2. ročník 1. díl
  • DVD s multimediálními interaktivními materiály pro 3. ročník 1. díl

Registrací automaticky získáváte přístup na komunitní portál www.english-nns.cz, kde mimo jiné můžete stahovat ostatní výstupy projektu v elektronické podobě (např. hrací karty s obrázky slovní zásoby a pracovní listy).

Jak sdílet a stahovat výukové materiály, jak diskutovat?

Čtvrtek, Září 13th, 2012

Vážení vyučující,

v minulých dnech jsme vám rozeslali výukové materiály. Domníváme se, že je proto vhodný čas vám představit prostředí tohoto portálu pro diskuzi o těchto materiálech s našimi metodiky i ostatními vyučujícími a pro sdílení jak samotných výukových materiálů, návodů a jejich aktualizací, tak vašich vlastních materiálů.

Jak diskutovat?

Nejprve je třeba se přihlásit. Použijte přihlašovací údaje, kterými jste se registrovali do projektu. V levé části klikněte na “Přihlášení”, vyplňte potřebné údaje a stiskněte tlačítko „Přihlásit“.

Dále v levé části klikněte na “Sdílení” a vyberte “Diskuzní fórum”. Budete přesměrováni na stránky s tématy k diskuzi. Jednotlivá témata můžete otevírat, diskutovat s ostatními vyučujícími a také s autory materiálů. Pokud chcete vložit příspěvek, klikněte na název diskuze, klikněte na “Odpovědět”, vyplňte potřebné kolonky a klikněte na tlačítko “Přidat do fóra”, které se nachází dole. Příspěvek se zobrazí na stránce diskuzního tématu pod předchozím příspěvkem. Můžete ho do jedné hodiny po zveřejnění upravit, případně smazat.

Jak se dostat k výukovým materiálům?

Nejprve se přihlašte. V levé části klikněte na “Přihlášení”, vyplňte potřebné údaje a stiskněte tlačítko „Přihlásit“.

Poté vlevo na stránce otevřete odkaz “Sdílení” a vyberte “Soubory”. Budete přesměrováni na nové stránky výukového prostředí.

Na těchto stránkách najdete výukové materiály pěkně pohromadě. Materiály jsou tam roztřízené podle typu a zaměření. Najdete zde postupně multimediální materiály, pomůcky i pracovní listy. Po kliknutí na požadovaný soubor vyberte umístění, do jaké složky na vašem počítači jej chcete stáhnout. Soubory jsou obvykle ve formátu *zip, *pdf nebo *txt.

Jak na stránky vložit vlastní materiál?

Na stránkách výukového systému máte prostor ke vkládání vlastních materiálů. Můžete se tak o vámi vytvořené materiály podělit a poskytnout je ostatním zaregistrovaným vyučujícím. Jak to udělat? Otevřete odkaz „Sdílení“, vyberte “Diskuzní fórum”. Otevře se stránka s tématy diskuze. Vyberte téma nazvané “Sdílení vlastních materiálů”. Odpovězte na příspěvek kliknutím na “Odpovědět”. V odpovědi stručně popište váš materiál a vložte ho k příspěvku jako přílohu. Vybrané materiály budou umístěny do sekce soubory do složky vlastní materiály vyučujících.

Budeme rádi, když se do dění na tomto portálu aktivně zapojíte.

SEMINÁŘE pro seznámení se s vytvořenými materiály

Středa, Srpen 29th, 2012

V rámci realizace projektu se konají semináře, na kterých představujeme vytvořené materiály a ukazujeme, jak je využívat při výuce angličtiny nejmenších školáků. Na tyto semináře vás zveme pro seznámení se s výukovými materiály (podklady ke všem vydaným materiálům si můžete stáhnout po přihlášení z internetových stránek projektu www.english-nns.cz).

Všechny semináře jsou jednodenní a jednotné, tudíž se stačí přihlásit jen na jeden (při registraci do projektu jste zavázali seminář absolvovat).

Každý seminář proběhne od 9 do 16 hodin s tím, že není přesně stanoven jeho časový harmonogram, ale bude dostatek přestávek se zajištěným občerstvením i časem vyhrazeným pro oběd zdarma.

Program semináře:

1. Úvodní slovo o realizaci projektu, seznámení s průběhem semináře.

2. Seznámení s multimediálními výukovými materiály pro využití na interaktivní tabuli (instalace programu a jeho registrace, uživatelské účty, stručné seznámení s programem).

3. Metodické pokyny k multimediálním výukovým materiálům aneb jak s nimi pracovat ve vyučovací hodině.

4. Multimediální interaktivní materiály – možnosti rozšíření obsahu o vlastní doplňky (interaktivní cvičení, obrázky, webové odkazy, poznámky….).

5. Seznámení s interaktivními pomůckami a ukázka zapojení těchto pomůcek do výuky (karty s obrázky, hrací magnetické kostky, magnetické puzzle, pracovní listy).

6. Představení internetových stránek projektu, ukázka možnosti sdílení vlastních materiálů.

7. Dokladování zapojení školy do projektu, evaluace projektových výstupů.

8. Závěr.

Není vyhrazen samostatný časový prostor pro vaše otázky. Pokud vás bude cokoliv zajímat, můžete se na to kdykoliv v průběhu semináře zeptat jednotlivých lektorů.

Semináře se konají:

27. 9. 2012 – Základní škola, Sirotkova 36, Brno;
3. 10. 2012 – Základní škola, Demlova 32, Jihlava;
4. 10. 2012 – Základní škola, Třináctky 19, Miroslav;
17. 10. 2012 – Základní škola, Za Alejí 1072, Uherské Hradiště;
18. 10. 2012 – Základní škola, Havlíčkovo nábřeží 3114, Zlín;
22. 10. 2012 – Základní škola, Trávník 27, Přerov;
24. 10. 2012 – Základní škola, Nedvědova 17, Olomouc;
31. 10. 2012 – ZVaS, Nemanická 7, České Budějovice;
1. 11. 2012 – Základní škola, nám. Mikuláše z Husi 45, Tábor;
5. 11. 2012 – Základní škola, Šrámkova 4, Opava;
7. 11. 2012 – Základní škola, Národních mučedníků 185, Klatovy;
8. 11. 2012 – Základní škola, Rodinná 39, Plzeň;
12. 11. 2012 – Základní škola, Dlouhá 56, Nový Jičín;
14. 11. 2012 – Základní škola, Rokycanova 258, Sokolov;
15. 11. 2012 – Základní škola, Jakuba Arbesa 2454, Most;
19. 11. 2012 – Základní škola, Horymírova 100, Ostrava;
21. 11. 2012 – Základní škola, Školní 2520, Česká Lípa;
22. 11. 2012 – Základní škola, Rabasova 3, Ústí nad Labem;
26. 11. 2012 – Základní škola, Bezručova 94, Říčany;
28. 11. 2012 – Základní škola, Zdeňka Petříka 1756, Kladno;
29. 11. 2012 – Základní škola, Barvířská 38, Liberec;
3. 12. 2012 – Základní škola, Třebovská 147, Ústí nad Orlicí;
5. 12. 2012 – Základní škola, Školská 112, Milovice;
6. 12. 2012 – Základní škola, Prokopa Velikého 633, Kolín;
10. 12. 2012 – Základní škola, Sirotkova 36, Brno;
12. 12. 2012 – Základní škola, Hanácká 3, Šumperk;
13. 12. 2012 – Základní škola, Mandysova 1434, Hradec Králové.

Pokud se na některý ze seminářů chcete přihlásit, napište na e-mail: oz@nns.cz vámi vybraný termín, školu na které vyučujete a počet přihlašovaných vyučujících.

Distribuce vytvořených interaktivních materiálů

Pondělí, Srpen 20th, 2012

V současné době dokončujeme kompletaci interaktivních výukových materiálů a postupně je školám zapojeným do realizace projektu, dle data zapojení, budeme rozesílat. Obdržíte od nás pro každý ročník nejen instalační DVD s materiály pro využití na interaktivní tabuli, ale také sadu obrázkových karet, sadu magnetických puzzlí, magnetické podložky, magnetické hrací karty a barevné pracovní listy – ty dle počtu žáků v daném ročníku.

Během září Vám také zašleme seznam s místy a daty konání seminářů s názvem „Podpora integrace nově vytvořených materiálů do výuky“, kde si budete moci vybrat pro Vás nejvhodnější místo a datum.