Happy Easter!

Předvelikonoční a povelikonoční čas si mohou Vaši žáci zpříjemnit i při hrách s novou slovní zásobou z anglického jazyka, která je čeká v měsíci dubnu, květnu a červnu.

Tyto aktivity můžete využít i k distanční výuce svých žáků.

S medvídkem Samem mohou oslavit jeho desáté narozeniny v Activity 28 Happy Birthday. Při skládání dortu z barevných pruhů papíru si zopakují názvy barev, při kladení svíček na dort názvy čísel a při přáních medvídkovi Samovi se naučí písničku Happy Birthday. Slovní zásobu z lekce Birthday si mohou provičovat v Activity 27 Find the picture při hře se slovy. Novou slovní zásobu při této hře zapojují také do vět, kterými odpovídají medvídkovi Samovi a procvičují si s ním tak i již probranou gramatiku z únorové lekce Fruit. Při hře dětem medvídek Sam zakrývá karty s obrázky barevnými kartami a děti tak navíc trénují i paměť. Při odkrývání barevných karet si zopakují i názvy barev.

V Activity 29 Sugar My Friend si osvojí slovní zásobu lekce Pets. Při vnímání počátečních hlásek názvů domácích mazlíčků si fixují i psanou podobu slov. Do konverzace je zapojena gramatika lekce a tak děti při povídání o svých mazlíčcích získávají praktickou zkušenost z přirozeného rozhovoru, který není pouze situačně navozenou scénkou. Při výuce mimo budovu školy se nabízí i obohatit výuku zapojením některého z domácích mazlíčků dětí.

V červnové Activity 30 Let´s play with a dice si děti zopakují slovní zásobu, kterou se naučily v 1. ročníku. Skvěle jde pro tento úkol využít magnetickou kostku s magnety s obrázky symbolizujícími jednotlivé lekce. Doma si mohou děti vyrobit kostku z papíru, kterou mohou před složením pokreslit podobnými obrázky.

Můžete využít i scénářů, které jsme pro Vás připravili ke každé z videoaktivit. Děti je mohou procházet při dalším zhlédnutí videa a fixovat si tak i psanou podobu jednotlivých slov. Nebo mohou v textu vyhledávat slova, která jim k dohledávání zadáte. Mohou zakrývat tužkou jednotlivá písmena ve slovech a fixovat si tak psanou podobu těchto slov. Děti, které už zvládají bez problémů opis slov a vět, si mohou část scénáře přepsat po větách na proužky papíru a vyzkoušet si je poskládat za sebe ve správném pořadí. Námětů práce se scénářem se nabízí nepřeberné množství. I Vy jistě máte spoustu nápadů.

Přejeme Vám, abyste při práci s Vašimi dětmi prožili co nejpříjemnější chvíle, a doufáme, že jsme Vás inspirovali těmito novými aktivitami k obohacení Vaší výuky ať už prezenční nebo distanční.

Redakce angličtiny NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.