Hodnotící dotazník 4

Děkujeme vám za využívání materiálů vytvořených v rámci realizace projektu Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.-3. třídách ZŠ, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137, který realizovala společnost NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Pro další doplňkové vyhodnocení vytvořených multimediálních materiálů jsme připravili „Hodnotící dotazník 4“. Prosíme o vyplnění tohoto dotazníku, abychom mohli dané materiály pro vás a ostatní vyučující vylepšit dle vašich požadavků.
V případě, že jste tento dotazník neobdrželi, napište nám na e-mail: oz@nns.cz, nebo si jej stáhněte zde a po vypnění jej zašlete na e-mail: oz@nns.cz.

Děkujeme za vaši ochotu.

Komentáře jsou zakázány.