Při tvorbě našich učebních materiálů do anglického jazyka spolupracujeme s odborníky z Pedagogické fakulty MUpedagogy ze základních škol z Brna. V současné době spolupracujeme se ZŠ a MŠ Husova 17 a úspěšnou spolupráci jsme navázali i se St Mary´s Catholic Primary School v Londýně. Při tvorbě slovníků spolupracujeme s paní učitelkou Donnou McAlloon z Readingu v Anglii.

S dětmi ze St Mary´s Catholic Primary School v Londýně jsme natočili videoukázky, díky kterým mohou děti z České republiky nahlédnout do života jejich vrstevníků v Londýně, tyto videoukázky jsou mezi dětmi velmi oblíbené.

Každá učebnice má svého odborného jazykového garanta, v současné době je jím Mgr. Irena Headlandová-Kalischová, PhD.

Aktivně spolupracujeme s Pedagogickou fakultou MU, nyní s Ailsou Marion Randall, M.A., která posuzuje texty po odborné stránce a nahrává společně se svými dětmi audionahrávky.

Koncepce učebnic před samotnou tvorbou i v průběhu jejich vzniku konzultujeme s učiteli anglického jazyka, nyní spolupracujeme s PaedDr. Barborou Bočkovou ze ZŠ a MŠ Husova 17 z Brna, která je fakultní školou Masarykovy univerzity a také pilotní školou českých daltonských škol.

Videoaktivity s ukázkami práce s pomůckami, které vznikly v rámci projektu, v současné době natáčíme se žáky ze ZŠ a MŠ Husova z Brna a ze ZŠ a MŠ Syrovice.

Vyučujícím anglického jazyka na 1. stupni tak nabízíme inspiraci k výuce i mimo budovu školy v městském i venkovském prostředí.