přednosti učebních materiálů do anglického jazyka pro 1. až 5. ročník základních škol od nakladatelství Nová škola

1., 2. a 3. ročník:

LISTEN AND PLAY jsou řady učebních materiálů určených pro 1., 2. a 3. ročník výuky anglického jazyka na základních školách

4. a 5. ročník:

LISTEN AND SPEAK jsou řady učebních materiálů určených pro 4. a 5. ročník výuky anglického jazyka

Hlavní přednosti a ukázky našich materiálů a učebnic:

učebnice obsahují informace o anglických i českých reáliích nebo přehledné tabulky učiva

Kromě učebních lekcí obsahují materiály i komiksy nebo specializované projekty:

učivo (řady LISTEN AND PLAY a LISTEN AND SPEAK) obsahuje projekty. komiksy a je rozděleno do 10 lekcí
slovní zásoba, gramatické jevy, cvičení ani odkazy na související CD v materiálech LISTEN AND SPEAK nikdy nechybí
učivo a lekce v učebnicích LISTEN AND SPEAK jsou na konci vždy shrnuty

Sebehodnocení žáků a samostatné slovníky jsou důležitou součástí našich učebnic:

možnost sebehodnocení žáků v 1. ročníku základní školy umožňují například pracovní učebnice LISTEN AND PLAY With teddy bears!
slovníky a CD nahraná rodilými mluvčími z řady LISTEN AND SPEAK
učebnice a pracovní sešity obsahují přílohy s instrukcemi ke cvičením i hry (zde LISTEN AND SPEAK With magicians!)
pracovní listy. multimediální materiály a interaktivní pomůcky k výuce anglického jazyka v 1.-3. třídách základních škol (LISTEN AND PLAY With magicians!)
ucelená řada učebních materiálů pro 1.-5. ročník do anglického jazyka (LISTEN AND PLAY. LISTEN AND SPEAK od nakladatelství Nová škola)