Pokud probíhá na Vaší škole výuka anglického jazyka od 2. ročníku, doporučujeme začít učebnicemi pro 1. ročník.

V případě, že děti na Vaší škole mají anglický jazyk jako povinný předmět zařazen až od 3. ročníku, je vhodné, abyste začali učebnicemi pro 2. ročník.

Připravili jsme pro Vás přehledné tabulky učiva, abyste se lépe zorientovali v gramatice a slovní zásobě probírané v jednotlivých tematických celcích během školního roku. Ke každému měsíci je vyhrazen jeden tematický celek.


1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník