Ukončení realizace projektu

Po třech letech realizace projektu jsme na konci a děkujeme všem školám i jednotlivcům, kteří se zapojili do námi realizovaného projektu s názvem: Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/14.0137.

Hlavním cílem projektu (stanoveným před čtyřmi lety), v němž jako partner a zároveň odborný garant byla zapojena Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, byla podpora rozvoje výuky anglického jazyka prostřednictvím interaktivních materiálů v prvních, druhých a třetích třídách základních škol a eliminace nedostatků ve struktuře výukových materiálů.

Zároveň jsme se snažili zapojit školy do přímé realizace projektu a motivovat je především snahou o zefektivnění a zkvalitnění podmínek pro rozvoj vzdělávací soustavy, což usnadní rovněž práci se žáky, pro něž jsou konečné výstupy projektu primárně určeny.

V rámci realizace tohoto projektu jsme vytvořili:

1. Multimediální materiály
Multimediální materiály pro využití na interaktivní tabuli tvoří nejen podklad (texty, obrázky a audia, se kterým můžete dále pracovat – jednotlivé části můžete zvětšovat, posouvat, dokreslovat do nich, texty lze poslouchat) a různá interaktivní cvičení, ale navíc i bohatý doplňující materiál ve formě animací a videí.
2. Pracovní listy
Pracovní listy pro 1., 2. i 3. ročník jsou navrženy tak, aby si žáci hravou formou pracovních činností upevnili učivo anglického jazyka. Všechny své výtvory mohou uchovávat ve složkách.
3. Sady interaktivních pomůcek
Sada pomůcek obsahuje karty s obrázky, magnetické hrací kostky, magnetické puzzle a magnetické podložky, které učivo dále rozvíjejí a žákům ho hravou formou pomáhají upevnit. Tyto sady jsou vytvořeny pro 1., 2. i 3. ročník.

Interaktivní materiály pro 1. až 3. ročník jsou stále pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online, pomůcky učebnice a pracovní sešity si můžete objednat v našem e-shopu.