Soubory ke stažení

Aktualizováno 18. 2. 2020

Zde si můžete zdarma stáhnout materiály, které jsme pro vás vytvořili v rámci realizace projektu „Tvorba nových interaktivních materiálů pro potřeby výuky anglického jazyka v 1.–3. třídách ZŠ”. Tyto materiály byly vytištěny a dodány na školy, které se k realizaci projektu zapojily do května 2012.

1. ročník
Hrací karty s obrázky slovní zásoby 1. ročník 1. díl
Hrací karty s obrázky slovní zásoby 1. ročník 2. díl
Pracovní listy 1. ročník – list 1–10
Pracovní listy 1. ročník – list 11–12
Pracovní listy 1. ročník – hra
Pracovní listy 1. ročník – složka

2. ročník
Hrací karty s obrázky slovní zásoby 2. ročník 1. díl
Hrací karty s obrázky slovní zásoby 2. ročník 2. díl
Pracovní listy 2. ročník – list 1–10
Pracovní listy 2. ročník – list 11–12
Pracovní listy 2. ročník – hra
Pracovní listy 2. ročník – složka

3. ročník
Hrací karty s obrázky slovní zásoby 3. ročník 1. díl
Hrací karty s obrázky slovní zásoby 3. ročník 2. díl
Pracovní listy 3. ročník – list 1–10
Pracovní listy 3. ročník – list 11–12
Pracovní listy 3. ročník – hra
Pracovní listy 3. ročník – složka

Metodické materiály
Sada interaktivních materiálů – Instrukce a metodické pokyny – 1. díl
Sada interaktivních materiálů – Instrukce a metodické pokyny – 2. díl

Multimediální interaktivní materiály
Interaktivní materiály pro 1. až 3. ročník jsou stále pro všechny zdarma, přístup k nim snadno získáte prostřednictvím programu Media creator a nově také bez instalace na ucebnice.online, pomůcky učebnice a pracovní sešity si můžete objednat v našem e-shopu.